Tjänster

Jag har jur.kand dvs har en kandidatexamen i juridik, jag är certifierad businesscoach och certifikat från styrelseutbildning. 

 

De juridiska områden jag arbetar med är:

Avtalsrätt inkl, kommersiell avtalsrätt
Bolagsrätt (aktieägaravtal, underprisöverlåtelse etc) 
Fastighetsrätt (köpeavtal, arrende, vatten- och avlopp)
Familjerätt (ekonomiskt som testamente, gåvobrev, äktenskapsförord, skuldebrev, samboavtal, bodelning, bouppteckning)
Offentlig rätt 
Skadeståndsrätt 
Skatterätt (inkl internationell skatterätt)

Kreera web&design Logo